Project Doorstroming Boermarkeweg fase 2.
Project Doorstroming Boermarkeweg fase 2.

Project Doorstroming Boermarkeweg fase 2.

Project Doorstroming Boermarkeweg fase 2.

Dit project bevat het traject van de Boermarkeweg tussen de Boslaan en Van Schaikweg en komt voort uit de Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan 2013.
Fase 2 van dit project omvat maatregelen om de doorstroming op bovengenoemd traject te bevorderen. Het bestuur is uitgenodigd om te participeren in dit project en heeft onderstaande ideeën in een brief naar de projectmanager gestuurd.

Mogelijkheden/oplossingen in willekeurige volgorde:

1. De fietsoversteekplaats Angelsloërdijk – Boermarkeweg laten             vervallen en een nieuw fietspad langs de Van Schaikweg NZ tussen de Oude Meerdijk en de Boermarkeweg met een fietsoversteek op het kruispunt Boermarkeweg-van Schaikweg aanleggen. Omdat dit kruispunt al een VRI heeft zal de extra vertraging voor het autoverkeer daar minimaal zijn. De toegenomen rijtijd voor de fietsers zal door de omweg van 100m en bij een snelheid van 15 km/h iets meer dan 20 sec. bedragen.

2. Door het verdwijnen van de Muzeval ontstaat daar de ruimte voor het verleggen van de Oosterstraat. Dit schept de mogelijkheid om alle op de Boermarkeweg aansluitende wegen (Oosterstraat, ingang zorgplein/ziekenhuis en fietspaden) te combineren in een  kruising met VRI of een rotonde.
Afslaand autoverkeer op de Boermarkeweg naar rechts kan eigenlijk naar Duits voorbeeld zonder een verkeerslicht, misschien een waarschuwingslicht voor fiets en voetpad, wanneer hier wordt overgestoken.

3. Bij een constante snelheid van 50 km/uur een Groene golf realiseren tussen de Dordsestraat en de Boslaan v.v.

4. Aanleg van een tunnel in de Boermarkeweg ter hoogte van de Angelsloërdijk. Op zo’n manier dat auto’s onder de overstekkende fietsers doorrijden. Een bijkomend voordeel is dat de Angelsloërdijk weer in oude ere wordt hersteld en de fietsers tussen Angelslo en het centrum een prachtige fietsroute krijgen.

Daarnaast zouden wij graag vernemen wat de gevolgen zijn voor mens en natuur van het steeds drukker wordende verkeer. Naast de milieu en gezondheidsaspecten (o.a.uitlaatgassen, fijnstof) gaat het ook om de geluidsoverlast van met name de te snel rijdende en optrekkende auto’s/motoren. Onverklaarbaar voor ons is, dat bepaalde woningen in nabijheid van de Boermarkeweg, wellicht door trillingen van bussen/vrachtwagens, scheurtjes gaan vertonen en dat er meerdere bomen dood gaan. (o.a. Lariks, malus, ter info: een lariks kan gemiddeld 150 jaar worden).

De reactie van de projectmanager op deze aangereikte mogelijkheden is positief. Momenteel is men drukdoende met het uitwerken van een paar varianten en men bekijkt of onze inbreng daarin kan worden meegenomen.