Verkeer Prinsenlaan

Verkeerssituatie Prinsenlaan

Naar aanleiding van steeds terugkerende incidentmeldingen met de Verkeersremmers in de Prinsenlaan is er op 30 augustus een bespreking geweest tussen wethouder Van der Weide en het bestuur van Oud-Emmen. Vraag was hoe verder te gaan met de Verkeersremmers.

Tijdens de bespreking werd vastgesteld dat, sinds de verkeersremmers zijn vastgezet, er geen incidenten bij de Gemeente zijn gemeld. Ook blijkt de gemiddelde snelheid van het autoverkeer behoorlijk omlaag te zijn gegaan, alhoewel op sommige weggedeeltes hier nog wel wat verbeterd kan worden.

Besloten is om de verkeersremmers in de huidige situatie te laten staan en om de veiligheid verder te verbeteren door voor en achter de verkeersremmers wegmarkeringen in de vorm van witte pijlpunten te maken. De uitvoering zal na voltooiing van de Rioolreconstructie Prinsenlaan-Emmalaan plaatsvinden.

Buurtsupport

Buurtsupport.

Zoals mogelijk bekend heeft de stichting Buurtsupport onlangs besloten haar werkgebied in de gemeente Emmen organisatorisch aan te sluiten bij de gebiedsindeling zoals die door de gemeente Emmen, maar ook door de Toegang wordt gehanteerd.

Werkgebieden

De gemeente Emmen kent 6 werkgebieden, waaronder o.a. Emmen-Noord, dit gebied bestaat uit: Emmermeer, Oud Allee, Boschoord, de Stadskern en Oud Emmen, qua omvang is dit gebied niet gewijzigd ten opzichte van het verleden.

Mutatie coördinator

Echter door het plotseling overlijden van de coördinator voor het werkgebied van de Monden (Weerdinge , Nieuw Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum) moest er helaas een mutatie plaatsvinden.
Jan Stoffers (voorheen coördinator Emmen Noord) is daarom per 1 oktober jl. benoemd als coördinator voor de Monden en als coördinator voor Emmen Noord is benoemd Jose Super; j.super@buurtsupport.nl.