Buurtsupport

Buurtsupport.

Zoals mogelijk bekend heeft de stichting Buurtsupport onlangs besloten haar werkgebied in de gemeente Emmen organisatorisch aan te sluiten bij de gebiedsindeling zoals die door de gemeente Emmen, maar ook door de Toegang wordt gehanteerd.

Werkgebieden

De gemeente Emmen kent 6 werkgebieden, waaronder o.a. Emmen-Noord, dit gebied bestaat uit: Emmermeer, Oud Allee, Boschoord, de Stadskern en Oud Emmen, qua omvang is dit gebied niet gewijzigd ten opzichte van het verleden.

Mutatie coördinator

Echter door het plotseling overlijden van de coördinator voor het werkgebied van de Monden (Weerdinge , Nieuw Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum) moest er helaas een mutatie plaatsvinden.
Jan Stoffers (voorheen coördinator Emmen Noord) is daarom per 1 oktober jl. benoemd als coördinator voor de Monden en als coördinator voor Emmen Noord is benoemd Jose Super; j.super@buurtsupport.nl.