Smiley
Smiley

Smiley

Snelheidsdisplay heeft weinig effect op de snelheidsovertreders.

Onze snelheidsdisplay ook wel “smiley” genoemd vanwege zijn ludieke schermen, blijkt na gemeten resultaten over de afgelopen maanden in de Oosterstraat en Emmalaan slechts  een gering snelheidsverlagend effect te hebben op de hardrijders.

Behalve automobilisten (en snel rijdende fietsers) met hun snelheid confronteren, meet en registreert de display ook aantallen en snelheden in beide richtingen. Al deze metingen kunnen vervolgens gedownload worden en met een speciaal programma in een computer geanalyseerd.

Zo blijkt dat de gemiddelde snelheidsafname van de overtreders na het zien van hun overschrijding, in de Oosterstraat 1,7 km/h en in de Emmalaan 4,7 km/h te zijn. Het verschil zou verklaard kunnen worden in de aanwezigheid van een verkeersdrempel ter plekke van de display en de nog hogere snelheden die gereden worden in de Emmalaan. 

In de Oosterstraat bleek de gem. snelheid in beide richtingen 31 km/h en reed 85% niet sneller dan 36 km/h. Sommigen haalden 60 km/h.

In de Emmalaan daarentegen was de gem. snelheid 36 km/h en reed 48-55% , afhankelijk van beïnvloeding door de display, sneller dan 35 km/h. Hier waren Max Verstappens met snelheden tot 93 km/h bij.

Een onafhankelijk onderzoek (verkeersnet.nl) heeft aangetoond dat het effect van de display na 2 maanden gaat afnemen, daarmee bedoelende de bereidheid om gas terug te nemen. Een zinvol gebruik van een display betekent dan dat na 2-3 maanden beter een nieuwe locatie kan worden opgezocht. Wij zullen de Gemeente met deze cijfers confronteren en verzoeken de snelheidshandhaving in met name de Emmalaan te verbeteren.