Verkeersexit
Verkeersexit

Verkeersexit

NIPTE MEERDERHEID BEWONERS PRINSENLAAN KIEST VOOR AANHOUDEN VERKEERSREMMERS

Met 33 voor “laat ze maar staan” tegen 29 “ruim ze op” heeft een krappe meerderheid van de bewoners en direct aanwonenden van de Prinsenlaan het signaal afgegeven dat de verkeersremmers, ondanks alle bezwaren en grieven, beter kunnen blijven dan verdwijnen.

Ondanks afname in verkeersdrukte en gemiddelde snelheid, bleven zich nog steeds ongelukken met verkeersremmers in de Prinsenlaan voordoen. Regelmatig kreeg het bestuur van Oud Emmen het verzoek van een buurtbewoner om de Gemeente te vragen deze weg te halen.
Van de Gemeente, waarmee jarenlang overleg werd gevoerd over verbeteringen aan – en verplaatsing van de verkeersremmers, kregen wij de boodschap dat momenteel als enige variant het opruimen resteert.
Dit heeft ons doen besluiten een referendum te organiseren onder alle bewoners van de Prinsenlaan inclusief bewoners van de hoekpanden, die aan de Prinsenlaan grenzen met de vraag:
Wat moet er met de verkeersremmers gebeuren?
o Laat ze maar staan of
o Ruim ze op

Daarbij de mededeling dat wij de uitslag vervolgens aan de wethouder zullen voorleggen met het verzoek deze te willen respecteren.

Nadat op 11 maart de stembiljetten in de brievenbussen waren bezorgd werden deze op 14 en 15 maart met een afgesloten brievenbus opgehaald. Direct daarna vond de telling plaats door 3 bestuursleden. Onderstaand de uitkomst:

Uitgereikte biljetten——————–77
Opgehaalde biljetten——————-65
“Laat ze maar staan” stemmers—-33
“Ruim ze op” stemmers—————-29
Ongeldig—————————————-3

Van 12 adressen kon geen biljet opgehaald worden door afwezigheid van de bewoner, verbouwing van de woning of te koop staan van de woning.
Op veel biljetten werden suggesties geschreven om de snelheid op een andere manier te verlagen. Wij zullen niet nalaten deze ook aan de Gemeente door te geven.