Inspreektekst Boermarkeweg
Inspreektekst Boermarkeweg

Inspreektekst Boermarkeweg

Emmen 9 september 2019

Goedenavond geachte commissieleden.

Mijn naam is Gerrit Bron en ik spreek namens alle bewoners met hun perceel liggend aan de Boermarkeweg.

Zelf woon ik op de hoek Angelsloërdijk/Boermarkeweg.

Mijn inspreek onderwerp is: Ontwikkelingen reconstructie Boermarkeweg.

Alvorens ik in ga op de huidige situatie, neem ik u even mee naar Boermarkeweg fase 1.

Door de toenmalige wethouder en projectmanager is ons destijds gezegd dat er aan de Oostzijde van de Boermarkeweg een 2erijstrook zou komen die dienst gaat doen als busbaan.

Noem het maar voortschrijdend inzicht maar de busbaan is er nooit gekomen, de extra rijstrook werd direct opengesteld voor al het autoverkeer en zo bestaat de aanrijroute op de Boermarkeweg naar het Treant Scheperziekenhuis reeds voor zo’n 80 a 85 % uit 2 rijbanen, vanuit de zuidelijke aanrijroute zelfs al voor 100% en geldt het argument van een vlotte aanrijroute niet meer.

Kort geleden zijn ook de oude verkeerslichten vervangen door moderne verkeersregel installaties, de doorstroming voor de automobilisten is daardoor al verbeterd en buschauffeurs kunnen de Verkeersregel installatie zelf bedienen, zodat ook dit argument voor extra financiële middelen niet meer op gaat. 

Beide ondernemingen, Treant en de busmaatschappij, met veelal werkende passanten, zijn zo voldoende op hun wenken bediend.

Het uitgangspunt van deze passanten is vaak dat ze zo snel mogelijk van A naar B willen reizen.

Het onheilsbericht van het College om de Boermarkeweg uit te breiden naar 2 x 2 rijstroken is bij ons als bewoners als een bom ingeslagen. Mede ook door het feit dat op de eerste tekening die wij zagen er 2 woningen ontbraken!

Het wordt dan ook de hoogste tijd dat er eens met de bewoners wordt gesproken en ook naar hen wordt geluisterd, bewoners waarvan de meesten er overigens al meer dan 30 jaar wonen.

Wij zijn het namelijk die betrokken zijn bij de omgeving en het verkeer op de Boermarkeweg jaar in jaar uit 7 dagen per week en 24 uur per dag meemaken en wij constateren sinds een aantal jaren reeds een afname van de verkeersdrukte.

Hetgeen wij naar aanleiding van vragen ook hebben doorgegeven aan het bestuur van EOP Het Centrum en Belangen vereniging Oud Emmen. Maar voor zover wij weten heeft het college of de projectmanager geen overleg gevoerd met beide besturen, een gemiste kans! Is er wel overleg gevoerd met Treant, Staatsbosbeheer, de tennisvereniging en de bewoners van de Statenhoekflat??

En dat onze bevindingen juist blijken te zijn wordt bevestigd door het artikel in de Zuidenvelder van 9 juli 2019 Hierin schrijft Herry Thole (statisticus en oud CDA raadslid) ik citeer: de verkeersdrukte van 2014 met 16.230 voertuigen per dag is in 2018 met 15 % afgenomen naar  13.816 voertuigen per dag. 

Note: Daarna zijn de verkeersregelinstallaties aangepast, is de doorstroming voor de ca. 13.000 voertuigen sterk verbetert en is van filevorming, misschien eens een keer tijdens de spitsuren, geen sprake. 

Naar aanleiding van deze gegevens roept de heer Thole op tot heroverweging van de plannen.

U zult begrijpen dat wij deze oproep van harte ondersteunen.

En daarom vragen wij de Raad om de gevraagde financiële middelen voor reconstructie Boermarkeweg met 2x 2 rijbanen niet beschikbaar te stellen, zodat wat ons betreft dit plan definitief kan vervallen.

Hiermee wordt voorkomen, dat o.a.:

1.  Emmen investeert in een project wat beslist niet noodzakelijkis, de huidige capaciteit van de weg met 3 rijstroken is meer dan voldoende. Zoals ook blijkt uit de volgende gegevens.

Wegvakken capaciteit:

gebiedsontsluitingsweg 2×1: 1400 – 1600 pae/uur (personenauto equivalent).

-gebiedsontsluitingsweg 2×2: 1800 – 2000 pae/uur (per rijstrook)

2. De financiële positie van Emmen nog penibeler wordt.

Door ons initiatief komen wij als inwoners ook tegemoet aan de oproep van wethouder Otter aan de raad om actief mee te denken over verdere bezuinigingen.

3. Er grond onteigend moet worden van het perceel aan de Boermarkeweg 24.

Ter informatie: op het perceel zijn door de gemeente reeds 3 piketpaaltjes geplaatst waarvan er 1 op slechts 2 meter van het huis staat!

Piketpaaltjes bij de familie Padka.

U zult begrijpen dat deze bewoners momenteel in een heel vervelende periode zitten en zij zien hun toekomst in duigen vallen.

4. De inritten van 5 woningen wegmoeten: hetgeen in zou houden dat klanten, zaken relaties, bezoekers, de postbode en bewoners de inrit niet meer kunnen gebruiken. Tevens zou dit inhouden dat er bewoners zijn die niet meer bij hun voordeur en met hun auto bij de garage kunnen komen. Ook voor de vuilophaaldienst en eventueel noodzakelijke hulpdiensten zal dit problemen geven.

5. Het fietspad aan de Oostzijde van de Boermarkeweg wordt opgeheven, terwijl dit door o.a. studenten van de Stenden Hogeschool veelvuldig wordt gebruikt.

6. De door de Raad aangewezen hoofdfietsroute Angelsloërdijk/Kerkhoflaan verdwijnt.

7. Flora en Fauna wordt aangetast: Er hoeft geen groot stuk bos gekapt te worden.

8. De betrokken bewoners hun woongenot nog meer gaan verliezen: wij hebben nu al last van fijnstof, het verkeerslawaai en trillingen in de woning.

9. Er een nieuwe kruising op de Statenweg komt.

Dank voor uw aandacht en wij wensen u met het te nemen besluit veel wijsheid toe.

Namens de gezamenlijke bewoners, 

Gerrit Bron