Enquete reconstructie Boermarkeweg
Enquete reconstructie Boermarkeweg

Enquete reconstructie Boermarkeweg

 Beste buurtbewoner van Oud Emmen, 

Gemeente Emmen heeft grote plannen met de Boermarkeweg. Daarvoor is de financiering nog niet rond, maar de plannen zijn al wel concreet. De Gemeente Emmen moet binnenkort beslissen in een Raadsvergadering of de plannen definitief worden. De kosten voor het hele plan bedragen zo’n 15 miljoen euro. 

Een aantal buurtbewoners is het niet eens met de plannen omdat het ten koste gaat van hun leefomgeving en groene ruimte (bos). In deze korte brief willen wij uw steun vragen. U kunt dit kenbaar maken door ons te mailen of bijgaand strookje bij het bestuur van belangenvereniging Oud Emmen in de brievenbus te doen. Uitgebreide beschrijving van het onderwerp Boermarkeweg vindt u op onze website bij het laatste nieuws. 

Wat vragen wij van u? 

Belangenvereniging Oud-Emmen en bewoners Boermarkeweg vragen u om uw steun. Wij willen graag een beeld krijgen of we deze steun uit de buurt krijgen en zullen dit gebruiken in de gesprekken met de Gemeente Emmen. 

Wat zijn de plannen voor de Boermarkeweg? 

De Gemeente wil in beide richtingen tussen de Boslaan en Dordsestraat verbreden naar een vierbaansweg en ten hoogte van het tennispark komt een fietstunnel. Verder vervallen in de plannen alle inritten, de fiets- en voetgangersoversteek Angesloërdijk en ook het fietspad aan de Oostzijde van de Boermarkeweg. 

Waarom wil de Gemeente dit? 

Het verkeer rondom de Boermarkeweg is op piektijden erg druk. De verbreding, en het verminderen van de (fiets)overgangen, zorgen voor een betere doorstroom naar Scheper Ziekenhuis (incl. ambulance) en het Esdalcollege. 

Wat vinden buurtbewoners? 

– Wij vinden het niet acceptabel dat de bewoners aan de Boermarkeweg, en speciaal de familie Patka in deze mate geraakt wordt door de plannen (zie informatie op de website) 

– Het is naar onze mening slechts in de ochtend en in de middag een half uur tot een uur druk op de Boermarkeweg. Echte opstoppingen ontstaan eigenlijk niet. Wij zien dat de doorstroming is verbeterd door de nieuwe verkeersregelinstallaties waarmee een zogenaamde ‘groene golf’ is gerealiseerd. Dit heeft duidelijk effect gehad op de doorstroming van het verkeer. 

– Wij vinden de investering van 15 miljoen euro niet opwegen tegen deze beperkte piektijd. 

– De bereikbaarheidsstudie van de Boermarkeweg is van 2009 en derhalve verouderd. De verkeersdrukte is in de afgelopen jaren zelfs afgenomen t.o.v. de in 2014 verwachte stijging. Een nieuwe analyse is dan op zijn plaats om te beoordelen of de verkeersdrukte nog aanleiding geeft voor verbreding van de Boermarkeweg. 

Jaarvergadering Oud Emmen 

Het onderwerp ‘Boermarkeweg’ komt ook aan de orde tijdens de Jaarvergadering van Belangenvereniging Oud Emmen op 12 december in Oostermarke – Treant. We sluiten de jaarvergadering af met een hapje, drankje en muziek. Wij ontmoeten u daar graag! Informatie en programma vindt u op onze website. U hoeft zich niet op te geven, u bent van harte welkom vanaf 19:30 uur. 

Verzoek in te leveren per email of in de brievenbus voor 6 december 2019 

Ik steun de bewoners Boermarkeweg: 

Naam (of anoniem): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (of anoniem):………………………………………………………………………………………………………………………… 

U kunt dit strookje inleveren op de volgende adressen: 

Gerrit Bron, Angelsloërdijk 26, Oostermarke – (er staat een doos in het Winkeltje (openingstijden)) 

Kees Breeman, Parallelweg 29 

U kunt bovenstaande mailen aan oudemmen@gmail.com (wij gebruiken uw emailadres NIET!). Heeft u op / aanmerkingen of suggesties, dat horen wij dat graag.