Nieuw huishoudelijk reglement
Nieuw huishoudelijk reglement

Nieuw huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is besproken tijdens de jaarvergadering en de opmerkingen zijn verwerkt. De nieuwe versie wordt hierbij onderstaand gepubliceerd voor de leden om te beoordelen.

Eventuele reacties kunnen worden verstuurd aan oudemmen@gmail.com voor 1 juni 2022. Wanneer er geen reacties zijn wordt het huishoudelijk reglement definitief vastgesteld. Zijn er nog reacties, dan wordt het huishoudelijk reglement nog niet vastgesteld en opnieuw besproken bij de volgende jaarvergadering.