Update Ridderveld/Veenkampenweg
Update Ridderveld/Veenkampenweg

Update Ridderveld/Veenkampenweg

Nadat vorig jaar een burgerinitiatief is ingediend voor het behoud van het Ridderveld bij de Gemeente Emmen is er ondertussen alweer het een en ander gebeurd.

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website is het burgerinitiatief gesneuveld in de gemeenteraad. De helft van het Ridderveld gaat dus zoals het nu lijkt bebouwd worden. De grond wordt verkocht en heeft een gastenhuis als bestemming. Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen een feit. De grote kastanjeboom is gekapt en een olietank is uit de grond verwijderd. En het gastenhuis heeft een vergunningaanvraag gedaan. Deze was in de krant te lezen. Wanneer de bouw exact gaat beginnen is nog niet helemaal duidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit vermeld op de website.

Nadat het burgerinitiatief is afgeketst in de gemeenteraad is er wel een motie aangenomen waarin staat dat het andere deel van het Ridderveld een bestemmingswijziging krijgt. Het andere deel waar zich nu het speeltuintje bevindt krijgt een groen en sport/speel bestemming. Hier gaat dus ook niet meer gebouwd worden in de toekomst. Deze wijziging wordt halverwege dit jaar in gang gezet en is hopelijk eind van dit jaar geregeld.

Mensen van het Ridderveld comité en wij als bestuur van de belangenvereniging Oud Emmen houden contact met de gemeente over de inrichting van het speelveld. Er gaat een nieuwe inrichting komen met nieuwe speelvoorzieningen.

Daarnaast proberen we de ongeveer 2000 m4 die we verliezen op het Ridderveld te krijgen op het veld aan de Veenkampen. We hopen daar een toezegging te krijgen voor een voetbalveld van dezelfde afmeting waar ook ’t Eenspan gebruik van kan maken. Inmiddels is ook het veld aan de Veenkampen in beeld bij de gemeente voor woningbouw. Zodra plannen concreet zijn, ontvangen omwonenden een brief met toelichting. Ook hiervoor blijft het bestuur van de Belangenvereniging Oud Emmen in contact met de gemeente om goed op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen daar. Zodra wij hierover iets kunnen melden, vindt u dit terug op de website.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Meld dit dan via de mail. oudemmen@gmail.com