Verslag jaarvergadering 2022
Verslag jaarvergadering 2022

Verslag jaarvergadering 2022

Jaarvergadering Oud Emmen

Op dinsdag 22 maart heeft de jaarvergadering van Oud Emmen plaatsgevonden. Niet meer in Treant Oostermarke maar in de Ondernemersbroedplaats aan de Parallelweg. Een verrassing achter de deuren: wat een mooie, frisse locatie. En wat een mooie ruimte voor onze jaarvergadering! Bij navraag blijkt dat er in het gebouw zo’n 60 ondernemers hun plek hebben gevonden. Daarnaast zijn er ruim 225 mensen lid van de Ondernemersbroedplaats.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het bestuur stelt zich kort voor en ook de aanwezige leden stellen zich voor. Belangenvereniging Oud Emmen is een opvolger van “Prinsheerlijk”. Prinsheerlijk is opgericht met als doel om de auto’s uit de Prinsenlaan te krijgen. Uiteindelijk is dit niet gelukt omdat dan omringende straten drukker zouden worden.

Sharon Regts is toegetreden tot het bestuur. De toetreding is voorgelegd aan de leden en niemand heeft bezwaar. Cindy Besselink en Lambertus Nijhoving zijn toegetreden tot EOP ’t Centrum. Lambertus heeft de functie van penningmeester op zich genomen.

Op de agenda: 1. Jaarverslag 2021 Het jaarverslag is terug te vinden op onze website Highlights: De buitenspeeldag in juni was groter dan voorgaande edities. Bijna 100 kinderen. We gaan kijken of een buitenspeeldag in 2022 op dezelfde wijze door kan gaan. Oud Emmen bestond in december 2020 precies 20 jaar. Dit hebben we groots gevierd tijdens de burendag in september 2021 De schouw in de buurt is aangeboden aan de gemeente en een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. We gaan op de website vermelden welke punten er zijn gemeld bij de gemeente en welke zijn opgepakt. De herinrichting van de Boermarkeweg wordt op de website geplaatst.

2. Financieel Jaarverslag 2021 Het financieel Jaarverslag is opvraagbaar Er waren een aantal vragen over het budget van de EOP. Hierover heeft Lambertus uitleg gegeven.

3. Ontwikkelingen in onze wijk: Onderwijs Campus, Boermarkeweg, Ridderveld, Veenkampenweg, Esdal locatie aan Angelsloerdijk en parkeerplaats Kerkhoflaan. Over al deze punten hebben we een korte samenvatting gegeven wat er gaat gebeuren en wat gerealiseerd is. 4. Ter stemming: huishoudelijk reglement Marinus Kasteleijn heeft een aantal aanvullingen op het reglement. Deze zijn doorgenomen en worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement. Daarna wordt het in de nieuwsbrief en op de website geplaatst. Op- en aanmerkingen kunnen gegeven worden tot 30 juni. Daarna wordt het huishoudelijk reglement aangenomen.

5. AED beschikbaar in onze wijk De AED is geplaatst bij de personeelsingang van Treant Oostermarke (Oosterstraat)

In 2021 heeft de eerste groep vrijwilligers een BHV opleiding gevolgd. Dit jaar volgt nog een opleiding. In de nieuwsbrief wordt extra aandacht gevraagd voor BHV-ers zodat er hopelijk in het najaar nog een groep opgeleid kan worden. Na de training kun je je via Hartslag.nl aanmelden zodat je een melding krijgt als er in onze buurt een BHV-er gewenst is. De AED is door onszelf aangeschaft, de opleiding wordt betaald door EOP ‘t Centrum

6. In gesprek met elkaar over: EOP ‘t Centrum Zie je ons als belangenvereniging of buurtvereniging of beide? Wat wordt er van ons (belangenvereniging) verwacht We leggen uit wat de structuur is van EOP (Erkend Overleg Partner met gemeente Emmen) ’t Centrum. We bespreken binnen de EOP op dit moment de structuur. Moet het zo blijven of moet het centrumdeel uitgesloten worden? Wat vinden jullie daarvan?

Er zijn zowel voordelen en nadelen aan het uit elkaar gaan. Wel is iedereen van mening dat de stadskern een vreemde eend in de bijt is. De overige deelgebieden zijn laagbouw (Oud Allee, Boschoord en Oud Emmen) en de stadskern bestaat voornamelijk uit hoogbouw met VeV’s (vereniging van eigenaren). Uiteraard heeft de gemeente hier zelf ook een stem in.

Contributie De contributie is 5 euro. Dit gaat volgend jaar omhoog. Wat vind je daarvan? En hoe hoog mag de contributie zijn? De contributie kan best omhoog. Helemaal omdat er nu, meer dan eerder, activiteiten worden georganiseerd. 7.50 of 10 euro per jaar is wel een enorme verhoging maar zou wel moeten kunnen.

Activiteiten in de buurt Onze activiteiten zijn meestal voor alle buurtbewoners en niet alleen voor leden. Wat vind je daarvan? Eigenlijk vreemd maar het doel is altijd: sociale cohesie. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn maar eigenlijk moet het ledenaantal omhoog.

Ledenaantal 20% van alle huishoudens is ook daadwerkelijk lid van de belangenvereniging. Hoe krijgen we dit percentage omhoog? Voorkant van de nieuwsbrief: WORDT LID Een kaart in de brievenbus: WORDT LID (De buurt, dat ben jij!) Daarnaast ook voor andere leeftijdsgroepen activiteit. Kan er bij de jaarvergadering niet een externe gastspreker komen?

De nieuwsbrief moet analoog blijven. Meerderheid is het hiermee eens. Er is veel stof tot nadenken over de verschillende onderwerpen. Het bestuur zal deze uitwerken en voor alles geldt: meer melden op de website.

Rondvraag en afsluiting