Aanpak Eikenprocessierups in de gemeente Emmen
Aanpak Eikenprocessierups in de gemeente Emmen

Aanpak Eikenprocessierups in de gemeente Emmen

De eikenprocessierups zorgt al een aantal jaar voor overlast. De gemeente wil de overlast zo laag mogelijk houden door eiken bomen te spuiten en nesten te ruimen. Ze besteden hier een bedrag aan van zo’n €200.000. Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuit de gemeente van april tot begin mei bijna 9.500 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2021 waren dat 7.000 bomen). Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes.

Door meer preventief te spuiten, kan de gemeente in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. Echter de beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, geeft de gemeente ook nog elk jaar 50.000 euro uit om de biodiversiteit te vergroten. Zo komen er op allerlei plekken kruidige bloemen en bes-dragende struiken en worden er meer verschillende bomen geplant. Ook het aangepaste maaibeleid blijft van kracht. Dat betekent dat de gemeente op plekken minder maait of in meerdere fasen maait. Al deze oplossingen hebben niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Inwoners kunnen zelf ook helpen door hun tuinen mooi te maken met de juiste bloemen en struiken die insecten en vogels aantrekken.

Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via de website van de gemeente Emmen (www.emmen.nl/rups). Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein kunnen inwoners zelf een bedrijf inschakelen.

Dit is een samenvattende tekst van het oorspronkelijke artikel. Wilt u het gehele artikel lezen van de gemeente Emmen over dit onderwerp? Klikt u dan hieronder op de link.