Opvang Oekraïense vluchtelingen
Opvang Oekraïense vluchtelingen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne duurt voort en nog steeds ontvluchten mensen het land. Onlangs heeft het kabinet daarom de 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om het aantal opvangplekken te verhogen naar 75.000 en rekening te houden met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot in ieder geval 1 maart 2023. Veiligheidsregio Drenthe is verantwoordelijk voor de coördinatie van de circa 3000 benodigde opvangplekken in Drenthe. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van opvanglocaties.
Ook voor Emmen betekent dit dat de gemeente langer vluchtelingen moeten opvangen en extra opvangplekken moeten organiseren. Gemeenten is gevraagd om te kijken naar locaties die voor langere tijd gebruikt kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat vluchtelingen steeds moeten verhuizen en kunnen leerplichtige kinderen zo veel mogelijk op dezelfde school onderwijs krijgen. De gemeente Emmen heeft gezocht naar geschikte locaties die ze langere tijd kunnen gebruiken, waar voldoende ruimte is en met voorzieningen in de buurt.

Nieuwe opvanglocatie in uw buurt
Binnenkort gaat de gemeente in de buurt het voormalig schoolgebouw aan de Angelsloërdijk 13c geschikt maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor zullen enkele aanpassingen worden gedaan in het gebouw. Het streven is dat het gebouw vanaf 1 oktober klaar is voor opvang. Het gaat om 170 opvangplekken. Wanneer de eerste mensen precies komen en om hoeveel mensen het dan gaat, is op dit
moment nog niet bekend. Dat hangt af van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt en de vluchtelingenstroom.


In het betreffende gebouw aan de Angelsloërdijk 13c wordt op dit moment nog onderwijs gegeven aan Oekraïense kinderen. Na de zomervakantie verhuist het basisonderwijs naar de wijk Bargeres en krijgen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs les op de Esdal Campus. Eerst zou het wijkcentrum Angelslo dan tijdelijk een plek zou krijgen in dit gebouw. In overleg met Wijkcentrum Angelslo wordt gezocht naar een andere locatie voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw van het nieuwe wijkcentrum.


Organisatie opvang
Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen is de gemeente verantwoordelijk voor opvang, registratie, leefgeld, medische zorg en onderwijs voor deze groep mensen. De gemeente doet er alles aan om de opvang zo goed mogelijk te organiseren en zorgen voor goede begeleiding en beveiliging op de locatie. Dit doen ze samen met de Veiligheidsregio Drenthe, Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis, het Leger de Heils en een grote groep vrijwilligers.

Inloopbijeenkomst buurtbewoners
Na de zomer kunt u een uitnodiging tegemoet zien voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden de gemeente al uw vragen, kunt u een kijkje nemen op de locatie en kennismaken met de locatiemanagers.


Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer weten over opvang van vluchtelingen? Dan kunt u bellen met gemeente Emmen via 14 0591 of mailen naar gemeente@emmen.nl o.v.v. ‘opvang vluchtelingen Oekraïne’.