Inloopmiddag/avond bouw Veenkampen
Inloopmiddag/avond bouw Veenkampen

Inloopmiddag/avond bouw Veenkampen

Het comité Veenkampen heeft in een deel van de buurt brieven in de brievenbus gedaan om de mensen op de hoogte te stellen van de inloopmiddag/avond die woensdag 2 november gaat plaats vinden. Tijdens deze middag wordt er gesproken over het veld aan de Veenkampenweg. Er zijn bouwplannen hiervoor en de gemeente wil de omwonenden het conceptplan voor deze plek presenteren.

Veel omwonenden zijn het niet eens met deze al bekende bouwplannen en daarom is er een comité opgericht, genaamd comité Veenkampen. Zij doen nu een oproep aan alle andere omwonenden door middel van een brief. De inhoud van deze brief leest u hieronder.

‘Beste buurtbewoner,

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een versnelling te maken met woningbouwprojecten en nieuwe kavels uit te geven. Er zijn verschillende locaties geïnventariseerd die hiervoor het meest kansrijk zijn en het snelste te realiseren zijn en de groenstrook in de Veenkampen is daar een van.

Voor de zomer is er een buurtbijeenkomst geweest waar het initiatief van de gemeente werd besproken. Hierna is er een comite geformeerd dat ondersteund wordt door leden van de commissie van het Ridderveld en het EOP het Centrum.

Onlangs heeft het comité Veenkampen een overleg gehad waarbij Marcel Schurman, projectleider gemeente Emmen, aanwezig was. Graag willen wij u hierover informeren. De heer Schurman heeft die avond een eerste uitleg gegeven over de plannen van de gemeente. Waren er in eerste instantie nog 3 plannen, is er nu nog maar 1.

De gemeente heeft het plan om 11 woningen te realiseren waarvan 4×2 onder één kap woningen aan de Veenkampen, en 3 vrijstaande woningen aan de Veenkampenweg. Aan de kant van de Veenkampen zal er ook een parkeerhaven worden gerealiseerd en wordt er rekening gehouden met een speel- en ontmoetingsplek. Het gebied is ook rijk aan vele bomen alleen is daar geen garantie voor gegeven dat deze alleen behouden zullen worden.

Wij zijn als comité geen voorstander van bovenstaand plan en daarom willen wij graag inzetten op GEEN bouw. Wij hebben daar verschillende redenen voor. Een grote vraag is waarom deze locatie is aangewezen voor ‘snelbouw’ terwijl er naar onze mening betere locaties zijn en waar ook meer woningen gebouwd kunnen worden. Waar kunnen kinderen straks nog veilig buiten spelen? Het klimaat is een groot issue tegenwoordig en dan wil de gemeente de enige groenstrook in deze buurt, gaan volbouwen. Landelijk wordt verstedelijking tegengegaan, in Emmen dus niet.

De gemeente organiseert aanstaande woensdag, 2 november, een inloopmiddag waar ze het conceptplan presenteren. Deze bijeenkomst is van 16.30 uur tot 20.00 uur. Wij als comité zullen daar ook aanwezig zijn en geven u ook de mogelijkheid om samen met ons naar alternatieven te kijken.

Wij willen op woensdag 2 november om 18.15 uur op het veld verzamelen om vervolgens om 18.30 uur gezamenlijk naar de Oostermarke te gaan. Door samen te gaan geven we een sterker signaal af naar de gemeente. Wij hopen op uw komst! Indien u nu al ideeën heeft die wij mee kunnen nemen, of vragen heeft, dan kunt u ons daarover een mail sturen naar: veenkampen@gmail.com

Namens het Veenkampen comité:

Ferry, Mieke, Janine, Henk, Daphne en Ieke.’