Overlijden Lambertus Nijhoving
Overlijden Lambertus Nijhoving

Overlijden Lambertus Nijhoving

Bij deze willen we kenbaar maken dat gewaardeerd bestuurslid, Lambertus Nijhoving is overleden op 29 november 2022. Lambertus zette zich in voor bouw en verkeer. Hij was goed op de hoogte van wat de plannen waren in onze buurt. Daarnaast zorgde Lambertus ervoor dat de smiley op verschillende plekken in de buurt werd opgehangen om automobilisten hun snelheid te laten zien en daardoor de buurt een stukje veiliger te laten zijn.

We hebben aan Lambertus te danken dat we een AED hebben hangen bij de Oostermarke. En ook zette hij zich in om buurtgenoten deel te laten nemen aan de burgerhulpverleningscursus. Via hem kon je je aanmelden voor de cursus. Zelf was hij zolang hij kon ook burgerhulpverlener en heeft hij ook mensen kunnen helpen tijdens een oproep.

Namens belangenvereniging Oud Emmen nam o.a. Lambertus deel aan de EOP het centrum. Hij vertegenwoordigde de Belangenvereniging Oud Emmen goed en fungeerde als penningmeester voor de EOP.

Hij heeft in zijn tijd als bestuurslid een mooie bijdrage geleverd zoals u kunt lezen en daar zijn we hem erg dankbaar voor.

We wensen zijn naasten voor de komende tijd heel veel sterkte.