Update bouw Parallelweg
Update bouw Parallelweg

Update bouw Parallelweg

De plannen voor de Parallelweg zijn niet aangepast. De Ska-pa is nog in afwachting van de laatste rapportages en aanbevelingen voor wat betreft geluid en trillingen. Als deze zijn verwerkt wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. Voor wat betreft de bomen is vroegtijdig een bomeneffectrapportage uitgevoerd en dit is de basis voor het bestemmingsplan en het beheer van de bestaande bomen. Op het terrein zijn geen bomen die als waardevol worden aangemerkt, dus ook de lindeboom niet, die op dit moment is afgeschermd met planken. In het verleden heeft bij deze boom een herinneringsmonument gestaan aan Generaal Maczek. Dit monument is verplaatst naar Noordbarge. Op de website van landelijke 4 en 5mei comité https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/583/emmen-pools-monument staat een korte toelichting over dit monument.

In het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is deze boom als “te behouden boom” aangegeven. Aangezien de boom niet als “waardevol” is aangeduid, heeft dit echter weinig status en kan een toekomstige eigenaar/bewoner waarschijnlijk met succes een kapvergunning aanvragen. Met de gemeente heeft Ska-pa zorgvuldig afwegingen gemaakt voor wat betreft de herinneringswaarde van de locatie. Om de naam van Generaal Maczek toekomstbestendig te verbinden aan de locatie en de boom langdurig te behouden, hebben ze afgesproken om de close (het hofje), het Generaal Maczekhof te noemen en de lindeboom te verplaatsen naar het plantsoen/middenberm van de close. De lindeboom wordt voorbereid op verplaatsing zodat deze over circa een 1 jaar naar de nieuwe plek kan verhuizen. Op deze wijze hopen ze te voldoen aan de wensen van de omgeving.