NL alert app
NL alert app

NL alert app

Deze week start de Rijksoverheid met een grote campagne over de nieuwe NL-Alert app.  Voorheen kregen inwoners bij crisis een bericht, maar lang niet alle inwoners ontvingen dat bericht. Bijvoorbeeld omdat zij verbonden zijn met een Duitse zendmast.

Nu kunnen zij een NL alert app installeren – die ook rekening houdt met inwoners die slechthorend of doof zijn – zodat ze wel het bericht ontvangen.

Zeker bij een crisis, bijvoorbeeld een grote brand, is het belangrijk dat inwoners een NL-Alert ontvangen. Zo weten zij wat ze moeten doen, bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten. We willen daarom zoveel mogelijk aandacht hiervoor vragen zodat inwoners de app installeren.

Hieronder staat een video die simpel de werking en functie van de app uitlegt.

NL-Alert App Auditieve beperking zonder tolk | Video | NL Alert