Belangenvereniging Oud Emmen
Bestuur

Bestuur

Voorzitter:  Cindy Besselink; oudemmen@gmail.com

Secretaris: Silvia Speelman; silvia.speelman70@gmail.com

Penningmeester: Gerike Mulder; oudemmen@gmail.com

Lid:  Wil Dijks 

Lid:  Lambertus Nijhoving, Verkeer 

Lid: Tjitske van der Wal  

Lid: Ilona Scheeve, Nieuwsbrief

Lid: Sharon Regts, website beheer

Lambertus Nijhoving en Cindy Besselink zijn bestuurslid bij EOP ’t Centrum als afvaardiging van belangenvereniging Oud Emmen.

2020 rooster van aftreden oud Emmen