Belangenvereniging Oud Emmen
Doelstelling

Doelstelling

Missie:

Samen bevorderen optimaal leefklimaat.

Visie:

Omdat leefbaarheid ons allen aangaat, is het ons streven om samen met de bewoners en gemeente de leefbaarheid in OE in een continu proces, de samenleving verandert steeds, te handhaven en te verbeteren. Daartoe willen we met bewoners en gemeente ideeēn ontwikkelen, prioriteiten te stellen en deze in concrete daden/activiteiten om te zetten. Het bestuur van OE coördineert en organiseert de verschillende activiteiten, maar de uitvoering zal zoveel mogelijk met bewoners (en gemeente) plaatsvinden. Belangrijk aspect hierbij is dat het draagvlak hiervoor vergroot wordt.

Leefbaarheid.

Bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid spelen verschillende factoren (indicatoren) een rol spelen. In ieder geval horen daartoe:

  • De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer
  • Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast
  • De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken en straten
  • Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp
  • De mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft