Belangenvereniging Oud Emmen
Lidmaatschap Oud Emmen

Lidmaatschap Oud Emmen

Bent u al lid van de belangenvereniging Oud Emmen?

Belangvereniging Oud Emmen heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en daarnaast vinden we het belangrijk om met elkaar als buurtgenoten in contact te zijn. Dit doen we door leuke activiteiten te organiseren zoals o.a. de buitenspeeldag en de burendag. Om alles te kunnen bewerkstelligen zijn we u als lid nodig. Naarmate er meer buurtbewoners lid zijn van onze vereniging kunnen we ook meer organiseren en meer voor u doen.

Bent u nog geen lid? geef u dan op!

Hoe kunt u lid worden van belangenvereniging Oud Emmen?

    •  uw naam en adres, inclusief e-mailadres, door te geven via oudemmen@gmail.com
    • het betalen van de jaarlijkse contributie van € 8,-, over te maken op bankrekening van Belangenvereniging Oud Emmen NL06INGB0007340096 o.v.v. naam en adres. U kunt ook gebruik maken van automatische incasso. Geef dit dan aan in uw mailtje.