Lidmaatschap Oud Emmen

De belangenvereniging Oud Emmen heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Naarmate er meer buurtbewoners lid zijn van onze vereniging kunnen we ook meer organiseren en meer voor u doen.

Daarom een oproep om lid te worden van onze vereniging.

Hoe kunt u lid worden van belangenvereniging Oud Emmen?

  •  uw naam en adres, inclusief e-mailadres, door te geven via oudemmen@gmail.com
  • het betalen van de jaarlijkse contributie van € 5,-, over te maken op bankrekening van Belangenvereniging Oud Emmen NL06INGB0007340096 o.v.v. naam en adres. U kunt ook gebruik maken van automatische incasso. Geef dit dan aan in uw mailtje.

Belangenvereniging oud emmen