Categoriearchief: Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

Smiley

Snelheidsdisplay heeft weinig effect op de snelheidsovertreders.

Onze snelheidsdisplay ook wel “smiley” genoemd vanwege zijn ludieke schermen, blijkt na gemeten resultaten over de afgelopen maanden in de Oosterstraat en Emmalaan slechts  een gering snelheidsverlagend effect te hebben op de hardrijders.

Behalve automobilisten (en snel rijdende fietsers) met hun snelheid confronteren, meet en registreert de display ook aantallen en snelheden in beide richtingen. Al deze metingen kunnen vervolgens gedownload worden en met een speciaal programma in een computer geanalyseerd.

Zo blijkt dat de gemiddelde snelheidsafname van de overtreders na het zien van hun overschrijding, in de Oosterstraat 1,7 km/h en in de Emmalaan 4,7 km/h te zijn. Het verschil zou verklaard kunnen worden in de aanwezigheid van een verkeersdrempel ter plekke van de display en de nog hogere snelheden die gereden worden in de Emmalaan. 

In de Oosterstraat bleek de gem. snelheid in beide richtingen 31 km/h en reed 85% niet sneller dan 36 km/h. Sommigen haalden 60 km/h.

In de Emmalaan daarentegen was de gem. snelheid 36 km/h en reed 48-55% , afhankelijk van beïnvloeding door de display, sneller dan 35 km/h. Hier waren Max Verstappens met snelheden tot 93 km/h bij.

Een onafhankelijk onderzoek (verkeersnet.nl) heeft aangetoond dat het effect van de display na 2 maanden gaat afnemen, daarmee bedoelende de bereidheid om gas terug te nemen. Een zinvol gebruik van een display betekent dan dat na 2-3 maanden beter een nieuwe locatie kan worden opgezocht. Wij zullen de Gemeente met deze cijfers confronteren en verzoeken de snelheidshandhaving in met name de Emmalaan te verbeteren.

Verkeerssituatie rond oude UWV-gebouw.

Recente ontwikkelingen rond de verkeerssituatie bij het UWV-gebouw, hebben geleid tot een (voorlopige?) blokkade voor de uitrit naar de Veenkampenweg.

Tot nu gingen alle betrokken partijen akkoord met deze uitrit, die een oplossing zou brengen voor fietsers, wandelaars en scootmobielen, alsmede Area met zijn vuilnisauto. Domesta zou binnen een 4-tal weken met een uitgewerkt plan komen voor de inrichting daarvan. De bedoeling was dat dit plan vervolgens besproken zou gaan worden met de betrokken partijen.

Echter, in de tussentijd heeft een van de partijen beslist om niet akkoord te gaan met deze doorsteek. De EOP Het Centrum, op wiens initiatief het overleg tot stand gekomen was, kan nu voorlopig niet veel meer doen en ligt het probleem weer bij Domesta en de gemeente. 

Toekomst Fletcherhotel en tennishal

Vrijdag 1 maart 2019 is er een bijeenkomst geweest waar Peter van Dijk zijn plannen presenteerde over de toekomst van het Fletcher- hotel en de tennishal. De uitnodiging was bestemd voor diegene die in de hal tennissen. Met ca. 70 personen was de opkomst boven verwachting.

Peter gaf aan dat het hotel mogelijk opgedeeld gaat worden in huur appartementen voor jongeren en zorg.

Een grote hal is verkocht aan de Baptisten gemeente en de tennishal zal (nu blijkt dat er zoveel belangstelling is) verbouwd worden van 5 naar maximaal 2 banen, met aan de buitenzijde glazen schuifwanden en een terras aan de spoorwegzijde. Er komen nieuwe kleedkamers/douches en de kantine/bar wordt gezelliger gemaakt. Al met al zijn hiervan de geschatte kosten ca. € 600.000,-

Van Dijk heeft de verwachting uitgesproken dat er tot en met het winterseizoen 2019/2020 (dus tot mei) gebruik gemaakt kan worden van de bestaande banen.

Daarna wil hij met een vaste groep tennissers (of een vereniging) een contract afsluiten voor de huur van de banen en de organisatie van de evt. wedstrijden. Dit moet de komende tijd verder georganiseerd worden. Heleen Hof, die dit jaren heeft gedaan, stopt en gaat mee naar het nieuwe Fletcher Wildlands hotel.

Smiley.

Smiley Emmalaan.

Recent is de smiley verplaatst van de Oosterstraat naar de Emmalaan. Op deze wijze worden weggebruikers op verschillende plaatsen en tijdstippen herinnerd aan de aan te houden maximum snelheid van 30 km/uur. Het vermoeden is dat dit een groter effect heeft dan plaatsing op steeds dezelfde plek.