Categoriearchief: Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

Jantje beton buitenspeeldag 2020

Op woensdag 10 juni was er DE landelijke buitenspeeldag. Vanuit Jantje Beton en kinder tv zender Nickelodeon is dit een jaarlijks terugkerende dag met het doel kinderen te activeren om meer buiten te spelen. In 2020 is dit voor de 13e keer georganiseerd. In Emmen is er meegedaan aan de Buitenspeeldag op het Ridderveld aan de Prinsenlaan. De middag is mogelijk gemaakt door Belangenvereniging Oud Emmen, Werf Sport en Ridderveld bewoners.

Er waren 65 kinderen aanwezig. Dit was toch flink meer dan de organisatie had verwacht. Maar dit was geen probleem; het veld is groot genoeg en iedereen had voldoende ruimte om mee te doen aan lasergamen, voetbaldarts en gebruik te maken van de speeltuin. Er moest nog wel een tweede ritje naar de supermarkt worden gemaakt i.v.m. te weinig koekjes maar daar hebben de kinderen niets van gemerkt. Ze hebben gespeeld, gerend en elkaar uitgedaagd voor de games. En natuurlijk samen een tiktok filmpje gemaakt als afsluiting.

sponsoring nieuw schoolplein obs ’t eenspan

Begin 2019 is de straatprijs van Postcodeloterij gevallen in één van de straten van onze wijk. Het Oranjefonds stelt, bij het winnen van een straatprijs, 3000 euro beschikbaar aan de buurt / wijk. Uiteraard na een beoordeling of de plannen passen binnen de doelstellingen van het Oranjefonds. Het beschikbare geld kwam samen met het verzoek van OBS ’t Eenspan om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een nieuw, uitdagend schoolplein. De tekening is echt prachtig. Veel groen, een trapveldje en een amfitheater voor buitenlessen, spreekbeurten en toneelstukjes.  Een mooie en goede bestemming voor het beschikbare budget van het Oranjefonds.

Vanuit het bestuur hebben Silvia Speelman (secretaris) en Cindy Besselink (voorzitter) de cheque overhandigd. De directeur Peter Zantingh was er heel erg blij mee. Hij heeft nog eens benadrukt dat het schoolplein voor de hele buurt beschikbaar is. Vanaf 12 oktober 2020 zijn ze begonnen met de aanleg van het nieuwe schoolplein.

Agenda Algemene ledenvergadering 2019.

Agenda jaarvergadering belangenvereniging ‘Oud Emmen’ d.d. 12 december 2019 in Oostermarke. Aanvang 19.30 uur.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen jaarvergadering 2018; zie website.
 4. Jaarverslag secretaris Jaap Brink; zie website.
 5. Jaarverslag penningmeester Kees Breeman.
 6. Verkiezing kascommissie.
 7. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend:
  Kees Breeman, penningmeester
  Rense Wanningen, voorzitter
  Beide zijn niet herkiesbaar
  Nieuwe bestuursleden.
 8. Gerealiseerde zaken en activiteiten 2019.
 9. Toelichting door bestuursleden.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Aansluitend aan de vergadering een gezellig samenzijn met  …………. (verrassing) waarbij voor drank en hapjes wordt gezorgd.

Sponsoring “Nachtwacht van Emmen”.

In de bestuursvergadering van 14 maart 2019 heeft het bestuur van EOP Het Centrum besloten om als sponsor van de maand op te treden voor het project “De Nachtwacht in Emmen”. Hiermee  is een bedrag van € 800,- gemoeid dat ten laste komt van het budget 2018-2019.

Als blijk van waardering wordt er een bord van EOP Het Centrum geplaatst op een groot reklame-bord in het Savannegebouw in het Rensenpark.