Lidmaatschap Oud Emmen

De belangenvereniging Oud Emmenheeft als doel de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Naarmate er meer buurtbewoners lid zijn van onze vereniging, stijgt de betrokkenheid en legitimiteit bij haar werkzaamheden. Hierdoor kan zij haar activiteiten beter realiseren.

Daarom een oproep om lid te worden van onze vereniging.

U kunt dit realiseren door:

  •  uw naam en adres, inclusief e-mailadres, door te geven aan onze penningmeester Cees Breeman, Parallelweg 29, 7822 GM, Emmen; cbreeman49@gmail.com
  • het betalen van de jaarlijkse contributie van € 5,-, over te maken op bankrekening van Belangenvereniging Oud Emmen NL06INGB0007340096 o.v.v. naam en adres.

Belangenvereniging oud emmen